Nápověda

Nápověda obsahuje některé informace, které se mohou lišit v závislosti na nastavení herního serveru. Může se jednat o cenu budov, jednotek, jejich rychlost, časy za jak dlouho budou různé věci hotové apod.

Vyberte si server, pro který chctete nápovědu zobrazit:

Server 1
Registrováno 325 hráčů, Běží 1789 dní
Server 2
Registrováno 1024 hráčů, Běží 1727 dní